tirsdag 7. august 2007

ligger litt etter / a little behind

Found you!

* You signed up on Today
* You are #23643 on the list.
* 15339 people are ahead of you in line.
* 2 people are behind you in line.
* 34% of the list has been invited so far

Jeg har hatt planer om å gjøre dette lenge, og har ingen god grunn til at det ikke er blitt gjort før. Men nå har jeg endelig satt meg på lista for Ravelry. Makan til genial oppfinnelse! Regner med å være inne ved juletider. :P

På annet hold: Jeg er fortsatt i gang med Mystisk Prosjekt for lillesøster, og tenker å gjøre det en ukes tid til. Bli vel kanskje noe pausemusikk etterhvert, nå som besøket har dratt tilbake til Island.

I've been planning to do this for a long time, and there is no good reason why I haven't done it earlier. Signing up for Ravelry, that is. What an ingenious invention! I expect to be in by christmas. :P

In other news: I'm still knitting Project Mystery for my little sister, and intend to keep that up for the next week or so. I might try to give you some pause entertainment here in the mean while, since my friends have now returned to Iceland. Time will show.

Ingen kommentarer: